Press "Enter" to skip to content

Bản đồ mới về vật chất tối củng cố thuyết tương đối rộng của Einstein

Đầu những năm 1900, nhà bác học Albert Einstein đã đưa ra thuyết tương đối rộng, thách thức mọi thứ mà các nhà khoa học khi đó tin rằng họ đã hiểu về vũ trụ.

Qua nhiều năm, các nhà khoa học vẫn luôn đặt câu hỏi liệu thuyết này có đúng hay không. Tuy nhiên, một bản đồ vật chất tối mới được lập gần đây cuối cùng đã đưa ra bằng chứng không thể phủ nhận.

Trước tiên chúng ta phải nhìn vào học thuyết gốc của Einstein để hiểu đầy đủ sự phát triển này. Đó là trước khi ông đưa ra thuyết tương đối rộng, các nhà khoa học vẫn tin rằng vũ trụ hầu như không thay đổi.

Hơn nữa, họ còn cho rằng thời gian trôi theo tốc độ riêng của nó, không cần biết đến những chiếc đồng hồ đã được tạo ra để cố gắng đo thời gian như Isaac Newton đã đề xuất từ hai thế kỷ trước đó.

Vật chất tối tạo nên 85% vũ trụ của chúng ta và nó luôn là một bí ẩn. (Ảnh: sborisov/Adobe).

Tuy thế, Einstein cho rằng cả không gian và thời gian đều là một lực, đó là không – thời gian, và vật chất trong giai đoạn luôn luôn thay đổi này được điều khiển bởi đường cong mà lực hấp dẫn quy định.

Nhưng để tạo ra lực hấp dẫn, chúng ta cần khối lượng, một lực mạnh đến mức có thể làm cong không – thời gian xung quanh nó theo đúng nghĩa đen. Đây chính là nơi vật chất tối phát huy tác dụng.

Vật chất tối là một lực vô hình trong vũ trụ của chúng ta. Các nhà khoa học tin rằng nó là lực tạo ra lực hấp dẫn quyết định vũ trụ uốn cong và chuyển động như thế nào, nhưng chúng ta chưa bao giờ có thể lập bản đồ vật chất tối.

Mặc dù chiếm đến 85% vật chất của vũ trụ, vật chất tối rất khó để phát hiện ra. Chúng ta có thể thấy tác động của nó nhưng lập bản đồ và thực sự nhìn thấy nơi nó tồn tại là điều gần như không thể.

Nhưng giờ đây, các nhà nghiên cứu sử dụng kính viễn vọng Atacama đã làm được điều đó. Họ sử dụng ánh sáng từ nền vi sóng vũ trụ để phát hiện tất cả vật chất giữa chúng ta với ánh sáng từ vụ nổ Big Bang, nhờ đó họ lập được bản đồ vật chất tối ẩn trong vũ trụ.

Và hình ảnh cho thấy, vật chất tối nằm ở chính nơi xuất phát của những lý thuyết vật lý trước đây các nhà khoa học đã đưa ra.

Bây giờ chúng ta đã có một bản đồ vật chất tối trong vũ trụ của mình, và cuối cùng chúng ta có thể chứng minh một lần nữa rằng lý thuyết của Einstein là đúng, một lý thuyết mà những người khác chỉ có thể giúp phát triển và làm sáng tỏ hơn nữa chứ không thể phản đối.

(Cập nhật: 17/04/2023 Dân Trí)