Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Corona”

Đại dịch Covid-19: Tháng 2.2021 – Tháng thứ 14 của đại dịch, phát hiện siêu biến chủng Anh – Nam Phi, vaccine được triển khai rộng khắp các nước giàu

THÔNG TIN TỔNG QUAN Tên dịch bệnh: Covid-19 Virus: SARS-CoV-2 Chủng virus: Corona Tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm: 219Tổng số ca…